Halon - Savi TechnologieHalon

Wszędzie tam, gdzie możliwe jest skorzystanie z tradycyjnych metod gaszenia pożarów, Savi Technologie oferuje stałe urządzenia gaśnicze wodne na mgłę wodną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych dysz mgłowych woda rozdrabniana jest na maleńkie kropelki, które umożliwiają ograniczenie ilości tlenu dostarczanego do zarzewia pożaru, a także zwiększa odbiór ciepła z jego otoczenia. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza ilości wody potrzebnej do opanowania ognia, co pociąga za sobą możliwość stosowania mniejszych zasobników i ogranicza pobór energii. Wszędzie tam jednak, gdzie woda mogłaby wejść w reakcję z np. urządzeniami elektronicznymi, Savi Technologie poleca zamontować stałe urządzenia gaśnicze na gazy chemiczne. Tysiące klientów korzysta również z usług takich jak sprzedaż gazów gaśniczych i serwis PPOŻ, które również znajdują się w ofercie tej wrocławskiej firmy.

Savi Technologie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wolności 20
51-180 Psary
dolnośląskie
Tel.: +48717575846
REGON: 933032489
WWW: